Program for Sande Dansefestival 2013

Låven - Fredag 14. juni
21.00 - Kathes
22.30 - The Poor Boys
00.00 - Kathes
01.00 - The Poor Boys

Teltet - Fredag 14. juni
21.00 - Sixpack
23.00 - Vassendgutane

Låven - Laurdag 15. juni
20.00 - The Poor Boys
21.30 - Sixpack
23.00 - The Poor Boys
00.30 - Sixpack

Teltet - Laurdag 15. juni
20.00 - Steinar E Band
21.30 - Kathes
23.00 - Steinar E Band
00.30 - Kathes

Billettar

Fredag kr 400,-
Laurdag kr. 350,-
Helgepass kr. 700,-
Billettar selgast ved inngangen.

Camping på festivalområdet

1 døgn kr. 300,-

2 døgn kr. 550,-


All camping inkl. Straum. Ikkje tilgang til dusj på campingplassen.
Bestilling av camping: tlf. 41 55 88 18

Transport

Festivalbuss frå Firda bilag og Høyanger (Frankèn)
fredag kl. 20.30 og laurdag kl. 19.30 - retur kl. 02.30 begge dagar.

Bussen frå Førde stoppar òg ved Sande Kro.

Bygstad Taxi køyre deg til og frå festivalen - tlf: 57 71 72 01

Kvar er Sande og Sande Dansefestival?

Sande er kommunesenter i Gaular kommune som ligg midt i Sogn og Fjordane. Sande ligg like ved E-39 mellom Bergen
og Ålesund, nærare bestemt 22 km sør for Førde og 15 km nord for Vadheim. Sjølve festivalen finn stad på
Senneseth gard 6 km sør for Sande like ved E-39.

Sande Dansefestival - e-post: post@sandedansefestival.no - tlf: 57 71 80 50